UTU (Uusi tulevaisuus) -hanke on tarkoitettu lähinnä 18–30-vuotiaille, vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville nuorille aikuisille. Hankkeeseen tullaan alkuhaastattelulla.Osallistuja voi ottaa osaa kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. Osallistuminenon mahdollista myös ilman lähettävää tahoa. 

Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisujasyrjäytymisen ja varhaisen eläköitymisen sekä vaikean työllistymisen katkaisemiseen. Hankkeen työtoiminta koostuu aidossa työympäristössä tehtävästä keittiö-, kahvila- ja asiakaspalvelutyöstä. Tarvittaessa osallistuja voi toimia hankkeen ulkopuolisissatyötehtävissä saaden UTU-hankkeen muut palvelut.

Roadmap

UTU-hankkeessa osallistujalla on mahdollisuus suorittaa:

Näiden lisäksi hankkeessa järjestetään itseilmaisua ja esiintymisvalmiuksia vahvistavia lyhytkoulutuksia. Hankkeen aikana tutustutaan alueen oppilaitoksiin, yrityksiin, paikallisiin kulttuuri- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Kannustamme osallistujia päihteettömään ja terveelliseen elämään keskustellen sekä kuulemalla paikan päälle tulevia esitelmän pitäjiä. Henkilökohtaisen ohjauksen avulla osallistujaa tuetaan työ- tai opiskelupaikan löytymisessä ja autetaan talouden, terveyden ja sosiaalisuuden osa-alueilla.

UTU-hanke toimii Tukiranka ry:n organisaatiossa ja sijaitsee Yhteisötalo Otavassa. Hanketta rahoittaa Porin kaupunki ja ESR (TL3 työllisyys ja työvoiman liikkuvuus).

Ajankohtaista Facebookissa

Kysy lisää, poikkea, meilaa tai kilauta meille!

Rami Lehtikangas

Hankevastaava

Taru Peura

Hanketyöntekijä

Anne Rantala

Hanketyöntekijä

Ota yhteyttä